Trångsundstorget 7 | Telnr: 08 771 09 72 | info@trangsundapotek.se

Högkostnadsskydd

De flesta läkemedel omfattas av högkostnadsskyddet. Det betyder att läkemedlet är subventionerat via skattemedel och att staten betalar en del av kostnaden.

I högkostnadsskyddet ingår läkemedel av olika slag, men även förbrukningsartiklar, preventivmedel och annat. Dessutom ingår vissa receptfria läkemedel i högkostnadsskyddet.

Högkostnadsskyddet gäller under en 12-månadersperiod från första inköp.

Läs mer om Högkostnadsskyddet på: TLV